HOME  |  Webwinkel  |  Verklaring hoofdbewoner

Verklaring hoofdbewoner

Met deze verklaring geeft u als hoofdbewoner/eigenaar toestemming aan iemand anders om zich te laten inschrijven op uw woonadres.

Heeft u als hoofdbewoner geen DigiD dan kunt u het formulier downloaden, deze invullen en ondertekenen en met een kopie geldig legitimatiebewijs naar ons toezenden.