HOME  |  Webwinkel  |  Uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand aanvragen

Uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand aanvragen

Soms hebt u een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke stand van de gemeente nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. De gemeente bewaart akten van deze gebeurtenissen.

U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen.
Een afschrift bevat alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Een uittreksel bevat beperkte informatie uit de akte.

Meer informatie over het uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen