HOME  |  Webwinkel  |  Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie Personen (BRP) nodig. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning of voor de rechter moet verschijnen.

Het kan nodig zijn dat u een uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen - voorheen gemeentelijke basisadministratie) moet inleveren. Het uittreksel BRP bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt dit afschrift bij de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen en direct meenemen.